27.

Край на депресията,
край на недоволството,
край на халюцинациите.
Виждам в себе си нова зора –
зора, която ще разкрие
сбъдването на Божествения живот
на земята.