37.

Ако притежаваме
чувствително сърце
и устремен дъх,
тогава не ще има нищо,
което да не можем да постигнем
за нашия
Господ Възлюбен Всевишен.