38.

О, мой ум,
ако не искаш да се откъснеш
от облаците на съмнението,
как тогава
Бог ще те благослови
с яркото Слънце на Своята Божественост?