39.

Озарението на душата
не плаши
объркването на ума.
Озарението на душата
само прояснява
и осветява
объркването на ума.