40.

Бог наистина има силата
да промени живота ти
в един миг.

Но уви,
когато Бог се яви
поради Своята безкрайна Щедрост,
теб те няма.

Ти си
неоткриваем.