41.

Твоята вчерашна слава
днес се превърна
в изсъхнало цвете.
Затова не се опитвай да живееш
с вчерашния успех,
а се старай да живееш
с твоя
вечно надминаващ се напредък.