42.

Несигурното сърце
и нечистият ум
не могат никога
да бъдат членове
на Божието
Семейство на Съвършеното Удовлетворение.