43.

Когато пееш
благодарната песен на сърцето си,
Бог с гордост ти казва
как да направляваш своя живот
и живота на стремящото се човечество.