43.

Когато пееш
благодарната песен на сърцето си,
Бог с гордост ти казва
как да направляваш своя живот
и живота на стремящото се човечество.

Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghg 43
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.