7.

Това е умствена халюцинация
на човека:
да мисли, че може
съзнателно да пренебрегне
Божието Състрадание,
щом пожелае.
Божието Състрадание
е не само всеведущо
и всемогъщо,
но и вездесъщо.