8.

Мой Господи,
ако не ми дадеш
очи, проливащи сълзи,
не ще роптая.
Но ако Ти не ми дадеш
сърце
с рукнали сълзи,
ще бъда злочест.