33

Сам Бог ме доведе
на пътя на духовността.
Затова мой неотменим дълг е
да Го обичам, да Го удовлетворявам
и да Го осъществявам.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 133
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.