34

Всеки път, когато се гмурна дълбоко навътре,
моят Господ Всевишен ме благославя
с райското ухание
на вечно надминаващото се Отвъдно.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghh 134
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.