27.

Сигурен съм,
че когато се събудиш
сутрин,
ти не мислиш
за Бог Върховния Любящ,
а мислиш само
за Бог Върховната Сила.
Шри Чинмой, Сигурен съм, Шри Чинмой Център, 1992
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ias 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.