37.

Ако можех да започна живота си
отначало,
щях да се уповавам
само на Бог
и никога на себе си.
Преводи на тази страница: Slovak , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ics 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.