Въпрос: Как мога да знам дали изпълнявам твоята воля, или моята воля?

Шри Чинмой: Хората остават с впечатлението, че ако упражняват своята собствена воля, всичко ще е наред, а ако не го правят, ще са безполезни. Но духовното предаване е нещо съвсем различно. Духовният Учител не е началник - той е най-висшата част от вас самите. И главата, и краката ви са част от вас, но вие знаете, че умът е по-развит от краката, затова изпълнявате заповедите на ума, а не на краката. В духовния живот вие искате да отидете далеч отвъд пределите на ума. Вашето съществуване идва от най-висшето тройно Съзнание. Това крайно съществуване идва от сат-чит-ананда, безкрайната Истина, безкрайното Съзнание и безкрайната Наслада. Вие сте неразделна част от всичко това. Трябва да чувствате, че вашият Учител не е отделна личност, а е вашата най-висша част. Приемам, аз също съм човешко същество, но ако искате напълно да се слеете с моето божествено съзнание, тогава трябва да успеете да почувствате себе си възможно най-изпразнен. Ако можете да оставите съда си празен, само тогава моята воля ще може да навлезе във вас и да ви изпълни до краен предел. Ако вече сте изпълнени с вашите лични склонности, намерения и т.н., тогава аз съм загубен.

Затова всеки ден се насочвайте към това да нямате ваша собствена воля. Съзнателно се старайте да почувствате, че волята на вашият Учител е ваша воля. Когато Христос каза: „Да бъде Твоята Воля“, това бе най-висшето осъзнаване, изразено от човешкия език. Можете да почувствате също необходимостта вашата воля да бъде пълно и неразделно едно с волята на Всевишния в мен. Рано сутрин първото нещо, което трябва да направите, е да се помолите така: „Предлагам моята воля на моя Гуру. Нека неговата светлина да тече във и чрез мен“. Моята воля въплъщава Волята на Всевишния.

Искам да ви кажа, че да стигнете до Най-Висшето чрез мен е безкрайно по-лесно, отколкото направо да навлезете във Всевишния. Може да чувствате, че духовният Учител не е необходим, но как ще стигнете до Целта? Има много стъпала по духовната стълба и как ще стигнете до върха, ако не ги изкачите? Затова всеки ден рано сутрин се старайте да предавате волята си и в същото време се старайте да чувствате, че моята воля е вашата воля в обожествена форма. Тогава ще видите, че не може да има проблеми във вашия живот на стремеж и осъзнаване.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 17
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.