Въпрос: Какви упражнения би ни препоръчал, така че да си спомняме твоето присъствие, докато те няма физически?

Шри Чинмой: Когато сте в моето физическо присъствие, моля ви, старайте се да усетите едно нещо: че не човешкото, а божественото в мен е изцяло любов, предназначена за вас. Почувствайте, че няма нещо, което божественото в мен не би направило за вас. Трябва да усетите, че имате свободен достъп до моята душа. Ако трябва да отидете от всекидневната в спалнята, между двете стаи може да има някаква пречка. Но ако искате от своето съществуване да влезете в моето божествено съществуване, няма да срещнете никакви прегради. Значи, ако искате да влезете в моето духовно сърце, сърцето, което служи на Всевишния във вас и във всички, няма да имате никакви трудности да влезете там. Няма да има каквато и да било пречка между вашия стремеж и моето просветление. Ако можете да запомните това, тогава ще сте в състояние да помните моето присъствие.

Ако вкъщи се опитвате да тичате от едната стая в другата, може да се ударите в нещо и да си счупите крака. Но когато става въпрос за божественото в мен, колкото по-бързо тичате към него, толкова по-скоро ще го получите. И колкото по-скоро го получите, толкова по-добре ще е за вас, за мен и за всички.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.