Въпрос: Съгласен ли сте с другите духовни Учители по въпроса за целта на живота?

Шри Чинмой: Не става въпрос за съгласие или несъгласие. Не искам да влизам в никакъв спор с другите духовни Учители. Желая само да ви кажа какво чувствам аз. Аз чувствам, че животът е творение. Животът е сътворен от Бог. Ако нямаше цел, Бог не би го създал като такъв.
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.