Въпрос: Може ли всеки да приеме учението ви, или човек трябва да притежава определена подготовка за това?

Шри Чинмой: За да стане мой ученик, човек трябва преди всичко да бъде много откровен и искрен. Човек трябва да чувства, че духовният живот не е живот на удоволствия и забавления, а живот на искреност, простота и съвършенство. Всеки търсещ, който е искрен, е предопределен за духовен живот. Но даден човек може да е много искрен и в същото време да не е подходящ за нашата пътека.

Нашата пътека е пътеката на любовта, посветеността и предаването. Не казваме, че щом някой не следва нашия път, то той не е подходящ за духовен живот. Милиони хора на земята наистина са подходящи за духовния живот, но те не са за нашата пътека, точно защото не се интересуват от любовта, посветеността и предаването, които ние искаме да прилагаме в живота си. Но тези хора ще са подходящи за много други духовни Учители и други духовни пътеки.

Да избереш пътека, е като да избереш колеж. Два колежа могат да имат еднакво висок стандарт, но за определен студент единият ще е много по-подходящ от другия. Но и двата служат на човечеството със знание. По същия начин нашата пътека е само една от пътеките, но не е единствената, която води към Целта. Ако следваш друга пътека, със сигурност също ще стигнеш до целта. Независимо коя пътека следваш, крайната Цел винаги е една и съща.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.