Въпрос: Във вашата книга за астрологията говорите за борба с виталните същества. На едно място споменавате за седем същества, които идват и ви нападат. Как всъщност се борите с тези същества?

Шри Чинмой: Борбата с тях става чрез окултна сила. Те не притежават физическа сила, въпреки че могат да се проявят физически. Например могат да счупят краката на стола. Ние не се борихме на физически план, а с окултна и витална сила. Борихме се изцяло с енергия и въпреки това хората можеха да чуят звука на няколко улици от тук. Никакво човешко същество не можеше да възпроизведе такъв звук –- само виталните същества. Те са същества без физическа форма, но на фино ниво могат да приемат всяка форма, която пожелаят. Те нямат физическо проявление, но имат фино такова.
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.