Въпрос: Ще напишете ли някога своята автобиография?

Шри Чинмой: Когато един човек стане велик, милиони истории се измислят за него. Концентрирал съм се върху много хора, смятани за велики личности, както и върху някои, които наистина са велики. За тези хора, след като станат велики, се появяват хиляди истории, но много от тях всъщност нямат нищо общо със самата личност. Приписват им се милиони неща, които никога не са им се случвали. Хората просто създават от слуховете разни случки и после тези случки намират място в биографиите им и стават факт. Но в това няма никаква истина. Просто някой е поискал да каже нещо за дадена велика личност. Много пъти хората се вдъхновяват или са прекалено емоционални и това, което казват, може също да няма никаква стойност. Затова винаги е по-добре за един велик човек, ако има достатъчно късмет, сам да напише това, което иска да каже за себе си.

Точно сега аз не искам да си губя времето, като пиша за моето детство, минало. Това изобщо няма да ви помогне да осъзнаете Бог. Аз никога не насърчавам учениците си да гледат в моето минало, защото аз съм това, което съм сега. Вярно е, че когато се вдъхновя, аз ви разказвам за моето детство и юношество, но знам, че тези сладникави истории няма да ви помогнат и една частица за вашето осъзнаване на Бог. Преди двайсет години всичко беше вътре в мен — духовен Учител, Йоги, всичко –- но по това време аз не бях Йоги за света. В Библията, когато на сватбата Мария помолила Христос да превърне водата във вино, той казал, че все още не му е дошло времето да прави тези неща. При мен също, когато бях млад, не бе дошло още времето да имам ученици. Точно сега е това време. Когато часът удари, в това време търсещите трябва да се възползват от всичко.

От истинско значение е това, което правя, откакто дойдох в Америка. Другите неща не са важни. В живота на Христос само три години са от значение. Само Бог знае какво е правил Христос, преди да стане на трийсет години. Какво виждаме или получаваме от живота му преди да стане на трийсет? Нищо! Но от трийстата до трийсет и третата си година това, което е направил, е безсмъртно. Съзнанието на земята все още високо цени нещата, които Христос направи, все още цени неговата любов и състрадание.

Ако вие, хора, мислите така: „Само да можех да науча за Христос нещо, преди да стане на трийсет години, и това ще ме спаси“, ще ви кажа следното: „Не, колкото по-малко знаете за личната, неважната страна, толкова по-добре. Отправете цялото си внимание към самата Цел“. На манговото дърво има множество клони и хиляди, хиляди листа. Но това, от което имате нужда, е плодът. Ако знаете къде се намира мангото, ще имате всичко. Защо ще ви е да знаете колко са листата на дървото? Ако сте гладни и жадни, единствено мангото ще ви задоволи, а не листата. Затова трябва да изядете вашето манго и да сте доволни.

Когато човек стане истински Учител и е в състояние да предлага Светлина, Светлината е манговият плод. Ако искате да получите мангото твърде рано, преди то да е узряло, няма да сте доволни. Така че сега аз съм мангото, Светлината. Сега е времето да погледнете в мангото, което е моето настояще, а не в листата, които представляват моето минало.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.