Въпрос: Лошите сили напускат ли търсещите незабавно, след като приемат вашата пътека?

Шри Чинмой: Понякога да, понякога не. При нас идват хора, които казват, че са жертви на окултни сили, но самите те са се занимавали с окултизъм или черна магия. Тези хора нямат способността да управляват такива мощни сили, затова когато силите, които те призоват, идват и ги нападат, те идват при мен и ми се молят да ги спася. Имам една ученичка, която ми каза, че съпругът ѝ наел магьосница, която да я нападне със зла сила. Но се оказа, че тя самата също някога се е занимавала с магии.
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.