Въпрос: Бихте ли дали насоки на тези, които се интересуват от вашата пътека?

Шри Чинмой: Ако има хора, които проявяват интерес и искат да следват моята пътека, ще ги видя. Ако почувствам, че те ме приемат искрено и че аз също мога искрено да ги приема, тогава естествено ще стана техен Учител. Но приемането трябва да стане взаимно. Има хора, които виждам, че са мили и искрени, но не се интересуват от моята пътека. И от друга страна, има хора, които са готови да следват пътеката ми, но за нещастие аз не съм в състояние да ги приема. Но дори и на тези хора мога да помогна с нещо. Дошъл съм в този свят, за да вдъхновявам хората, и ако някои от тях виждат нещо в мен, то тогава те ще се възползват от моето присъствие и от моето учение.
Преводи на тази страница: Italian , Czech , Serbian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ij 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.