Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която никога не може да бъде разбита.

Моя е мечтата за Бог,
която никога не може да бъде разклатена.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.