Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която никога не забравя
насрочения си от Бог Час.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.