Моя е мечтата за Бог

Моя е мечтата за Бог,
която ми казва,
че стремежът на моето сърце
не е нищо друго, освен
пресътворяването на моя живот.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ikw 42
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.