Част IV — Стихове за прошката

KK 15-18. От //Ten thousand Flower-Flames._][fn:: KK 19-90. От _Twenty-seven thousand Aspiration-Plants.//

15. Две надежди

Две надежди неспирно пеят
в моето туптящо сърце:
Един ден аз ще обикна
моя Господ Всевишен безусловно.
Моят Господ Всевишен тайно ще ми каже,
че ми е простил завинаги.
Шри Чинмой, Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ kk 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.