14. Въпрос: Има ли граници Божието Опрощение?13

Шри Чинмой: Както няма граници за човешкото невежество, така и Божието Опрощение няма граници. Безкрайното човешко невежество може да свърши в деня, в който човекът стане сила на искреността и искреност на силата. Сила на искреността и искреност на силата може да има само в радостното ни и непрестанно предаване на Волята на Вътрешния Водач.


KK 11. God the supreme Humourist 1, p 50.

Шри Чинмой, Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ kk 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.