8. Въпрос: Ако направя нещо лошо и помоля Всевишния за прошка, как ще разбера дали Той ми е простил?7

Шри Чинмой: Има два начина да разберете. Ако никога повече не направите такова нещо, то бъдете сигурни, че Всевишният ви е простил, защото Той ви е дал способността да не го повтаряте. Ако наистина сте приели и получили Неговата Способност, значи Той вече ви е простил. Това е на практическо ниво. Направили сте нещо лошо и не искате повече да го правите. Искате прошка. Това означава, че по-висша Сила трябва да дойде от Всевишния. Тази по-висша сила е нещо, което ще ви защити и ще ви даде способността да не постъпвате повече така. Всевишният ви е простил, затова вече не правите грешки.

Другият начин е да попитате духовния си Учител дали Всевишният ви е простил. Учителят ще може да ви каже. Той ще е много откровен. Или можете да се потопите дълбоко навътре за половин-един час и тогава ще разберете. Не позволявайте на никаква мисъл да влезе в ума ви. Всеки път, щом се появи мисъл, премахнете я, или пък почувствайте, че върху вас е кацнала муха и вие сте я пропъдили. Когато дойде друга мисъл, изгонете и нея. След известно време мухата-мисъл ще реши, че е под достойнството ѝ да ви досажда, и мисловният процес ще спре. Щом видите, че не идва никаква мисъл, просто задайте въпроса. Ако отговорът е „да“, значи Той ви е простил. Ако отговорът е „не“, Той не ви е простил. Така че можете да го направите по този начин или да попитате Учителя си. И повтарям за първия начин: когато завинаги сте престанали да постъпвате така, вие също ще знаете, че Той ви е простил.


KK 8. Obedience or oneness, p 40-41.

Шри Чинмой, Прости ми, Шри Чинмой Център, 1987
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ kk 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.