27.

There is nothing to choose
Between
An illusion-mind
And a confusion-life.

Няма какво да изберем
между заблудения ум
и объркания живот.

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.