27.

There is nothing to choose
Between
An illusion-mind
And a confusion-life.

Няма какво да изберем
между заблудения ум
и объркания живот.