26.

The mind's absurd statement is:
God's Compassion-Voice
Remains unheard.

Абсурдното изявление на ума:
Божият Състрадателен Глас
остава нечут.

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.