28.

No, the human life
Is not meant to be
A long desire-walk,
But a fast aspiration-run.

Не, човешкият живот
е предназначен да бъде
не дълга разходка на желанията,
а бърз бяг на стремежа.