39.

The hope
Of my heart dies
When my mind
Does not cry.

Надеждата в сърцето ми
умира,
когато умът ми
не плаче.