40.

God's Forgiveness
Does not mind
When we blame God
For our mistakes.
But God's Forgiveness
Does mind
When we blame
Other human beings
For our mistakes.

Божието Опрощение
няма нищо против
да обвиняваме Бог за нашите грешки.
Но Божието Опрощение
не е съгласно
да обвиняваме други хора
за грешките си.

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.