41.

A life empty of devotion
Cannot be free from
A ceaseless desire-hunger.

Животът, лишен от посветеност,
не може да се избави
от неутолимия глад на желанията.

Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.