46.

Desire-hunger does not know
What God-Satisfaction is.
Aspiration-hunger does not
Even want to know
Anything other than
God-Satisfaction.

Гладът на желанията не знае
що е Божие Удовлетворение.
Гладът на стремежа
не иска и да знае
нищо друго освен
Божието Удовлетворение.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lbh 46
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.