6.

Every day I am aspiring
For a newborn hope
To break asunder
My mind's bondage-chains.

Всеки ден аз се стремя
да възродя надеждата,
че ще разкъсам веригите,
обвързали моя ум.