7.

May the flames of peace-torch
Kindle and awaken
Each and every world-citizen.

Нека пламъците от факела на мира
въодушевят и пробудят
всеки един гражданин на света.