44.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Кога ще мога да вдишвам
Твоята Състрадателна Усмивка?
А кога ще мога да издишвам
радостта от моето предаване?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 44
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.