45.

Мой Господи,
как можеш да си
толкова безсърдечно жесток към мен?

Защо си ми дал
такава немощна посветеност,
която не ще може никога да стигне
до Твоите Нозе?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ lhc 45
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.