Въпрос: Какви качества по-специално са направили американските патриоти толкова велики?

Шри Чинмой: Американските патриоти са били велики не защото са чувствали, че е под достойнството им да останат под юрисдикцията на британците, а защото са чувствали, че дълбоко вътре в себе си притежават някои истински божествени качества, които лесно е можело да бъдат изведени напред. А когато тези божествени качества са били изнесени напред, те са чувствали, че не само са щели да извлекат безкрайна полза и печалба от тях, но и че целият свят е щял да получи облага. Всеотдайността на Основоположниците не била просто желание да се освободят от британското владичество, а желание за нещо по-висше и по-дълбоко. Вярно, първо е трябвало да са освободят от британското управление, водачество и напътствие. Но те са притежавали нещо по-дълбоко в най-съкровените кътчета на сърцата си, което са искали да изразят, по-висша истина, която са искали да проявят. Те са искали да покажат, че тяхната свобода не е била само за да се ползва от тях самите, а и да бъде използвана от целия свят. Това е бил идеал, който светът да прегърне, истински идеал за човешкия напредък, който е щял да се нареди сред върховните постижения на човечеството.

Тези патриоти, които накрая са станали водачи на страната, трябва да бъдат ценени и почитани безкрайно повече от кралете на Европа и другите места по света. Тук те са се трудили и страдали и са получили благодатта или резултата. Когато Вашингтон бил помолен да стане крал, той не пожелал. Той е знаел какво са сторили кралете на страната му. Но не заради това той е отказал да стане крал. Той е отказа да стане крал, защото е искал името му да бъде свързано с нещо, за което е работил. Бил готов да поеме президентството, въпреки че в действителност самият той не е искал да стане президент, защото бил работил много здраво за страната си. Той бил готов да стане водач на страната си по силата на своето служене и саможертва за нея. В Европа, ако имате достатъчно късмет да се родите в дворец, тогава без значение какво сте пожертвали или какъв умствен капацитет сте постигнали, успехът е взет наготово. Тук в Америка не е така. Вие трябва да работите много, много здраво за това, което постигате, но когато накрая постигнете нещо, тогава светът ви цени много повече от онези, които успяват по силата на това, че са родени в определено семейство. Също така като личности американците получават огромна радост от постиженията си. Колко здраво са работили, за да станат президенти! Колко здраво са работили, за да служат на страната си! Когато тези хора постигнат нещо, те наистина ценят постижението си. Ако някой забогатее от собствената си работа, той изпитва огромна радост, докато ако е роден в семейство на мултимилионер, той няма да получи същата радост.

Американските патриоти са били много благородни души. Те никога не са казали че желаят водачество, но Бог ги е подготвял за нещо. В техния случай думата „Бог“ не била изричана, но те говорили за „истина“. Патриотизмът, ако е използван правилно, е истина. Най-великият патриот на Индия, Ганди, е казал, че Бог и истината са едно и също нещо. Така че в случая с Америка истината била единствената мотивираща сила. Но трябва да знаете, че на практика всеки американски президент е използвал термина „Всемогъщия Отец“ във встъпителната си реч. Всемогъщият Отец е изиграл Своята роля в тишина и в действие във и чрез водачите на Америка.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.