Въпрос: Всяка нация казва: „Бог е на наша страна“. На чия страна наистина е Бог?

Шри Чинмой: Бог наистина е на страната на тази определена нация, която казва, че е на Божия страна. Ако една нация може искрено да каже, че не иска от Бог да бъде на нейна страна, а че иска да бъде на Божия страна, тогава Бог определено е на страната на тази страна. Ако една нация умолява Бог да бъде на нейна страна, това е поради его и желание. Но ако една нация казва: „Аз винаги съм готова да бъда на Твоя страна, каквато и страна Ти да вземеш“, тогава незабавно Бог трябва да бъде на страната на тази нация.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.