Въпрос: В най-добрия случай какво прави патриотизмът за световното съзнание?

Шри Чинмой: В най-добрия случай патриотизмът значително издига съзнанието на света и ускорява неговия напредък. Всяка страна не само се стреми, но до определена степен и въплъщава стремежа. Ако една страна предложи своя патриотизъм на по-висша реалност или на вътрешна реалност, тогава патриотичният ? стремеж определено отива при Бог. Но трябва да знаем, че една отделна страна може да предложи на Бог само това, което има, и това, което е. Тя не може да предложи повече от това, което има, и това, което е. Една страна, да кажем, е като дете. Детето има само стотинка. То е намерило стотинка на пътя. То незабавно вижда майката и тича към нея и ? дава стотинката. Тя въплъщава целия му свят. Така че какво прави майката? Тя дава на детето един лев. Подобно, дори ако една страна има само ограничен стремеж, ако тази страна предложи стремежа, който има, на Бог, Той ще ? даде много повече стремеж. Ако детето даде на бащата всичко, което има, естествено бащата ще му даде много повече. Но тя трябва да отиде при правилния човек. Дори ако стремежът е много ограничен, ако страната го предложи на Всемогъщия Отец, тогава Той определено ще благослови страната с безкрайно повече, отколкото е получил от нея.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.