Въпрос: Миналата седмица, когато посетихме Залата за независимост във Филаделфия и преминахме през стаите, имах много силно чувство, че съм бил там преди. Искам да знам дали душата ми просто е реагирала патриотично, или наистина съм бил там през революционния период?

Шри Чинмой: Несъмнено сте били там през революционния период. За съжаление не бяхте сред високопоставените военни или патриоти. Имахте патриотизъм в изобилие, но не в качеството на лидер. Бил си член на пехотата.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 21
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.