Въпрос: Ако някой не се чувства много патриотично, как може той да увеличи патриотичния си дух?

Шри Чинмой: Има само един начин и този начин е чрез молитва. Когато се нуждаем от нещо, това означава, че точно сега го нямаме. Така че какво правим? Ние се молим на Бог да ни Го даде. Ако нямаме патриотизъм, трябва да се молим на Бог да ни даде патриотизъм. Само Бог е този, които накрая може да ни даде този дар. Няма друг начин.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.