Въпрос: Гуру, ако има разлика между душите на нациите, това означава ли, че думата „патриотизъм“ ще има отделно значение да кажем в Австралия в сравнение с Америка?

Шри Чинмой: Гражданите на всяка страна могат да имат различен начин, по който да гледат на собствената си страна, но патриотичните чувства са еднакви навсякъде. Начинът, по който патриотизмът е изразяван в една страна, може да е различен от начина, изразен в друга страна, но същината винаги остава същата. Външният израз може да не е същият, но вътрешната същност е еднаква. Основното отношение на Индия било ахимса, ненасилие. Бащата на нашата нация, Махатма Ганди, ни учеше на ненасилие. Индия мислеше, че ненасилие бе източникът-светлина. Индия се бори в тишина срещу насилието и всъщност източникът-светлина бе този, който донесе свободата ?. Отново, на външен план милиони хора пожертваха ценния си живот за своята страна, защото светлината на тяхната душа ги подтикна към това. Във външния живот всяка страна може да подхожда към патриотизма по различен начин или самият патриотизъм може да води и напътства патриотите по различен начин. Но същността на патриотизма винаги ще остане същата в смисъл, че човек винаги трябва да зависи и разчита на източника, който е душата на страната.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 24
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.