Въпрос: От Небето един велик патриот вижда ли своята жертва като жертва за страната или към Бог като цяло?

Шри Чинмой: Когато един велик патриот наблюдава жертвата си от Небето като жертва, той я вижда като жертва първо за Бог и след това за страната. Ако той е в Небесата, патриотът е в душата, в света на душата. И без значение какво прави душата, тя винаги чувства, че действа за Всевишния. Нещо повече, тя винаги чувства, че Всевишният е този, който действа във и чрез нея. Жертвата отива директно при Всевишния Водач. Дори ако Всевишният Водач не е призоваван външно и душевно от патриота, дори ако той има чувства само към страната си и не предлага нищо на Всевишния, въпреки това от страната неговата жертва ще отиде при правилния човек - при Всевишния. Без значение какво предлага, без значение на кого го предлага, то накрая ще отиде при Източника, Всевишния.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.