Въпрос: Какво е духовното значение на цветовете червено, бяло и синьо в американското знаме?

Шри Чинмой: Червеното представлява божествена мощ. Бялото символизира чистота или съзнанието на Бог Майката, а синьото означава Безкрайност и духовност, истинска духовност. Така че в знамето има истинска духовност, истинска божественост, която е чистота, и истинска мощ. Американското знаме въплъщава три най-същностни неща: божествена мощ, божествена чистота и божествена шир или божествена духовност.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.