Въпрос: Имат ли децата ли по-спонтанна любов за страната си отколкото възрастните?

Шри Чинмой: Не. Децата изпитват спонтанна любов само към своите майка и баща и своите братя и сестри. Децата не знаят и не могат да знаят как изглежда страната им, какво може да предложи тя. Родителите са тези, които внасят идеята за патриотизма и обичат страната. Но децата не винаги остават деца. Когато те са деца, родителите са тези, които ги учат. Може да се случи така, че патриотизмът, на който родителите учат, не е достатъчен, и когато децата пораснат, те имат безкрайно повече любов за страната си, отколкото техните родители. Това е като някой, който преподава в детската градина. Той може да преподава там, но не може да преподава в началното училище. Но когато продължите нататък, за да получите най-високата степен, естествено вие надминавате учителя си от детската градина. Тук също родителите може да нямат най-дълбоката форма на патриотично чувство, но това, което родителите дават на децата си е от върховно значение. Ако родителите не учеха на азбуката, как биха могли децата да се научат да четат? Когато децата пораснат, те осъзнават, че това, което родителите им са казали, е напълно вярно, но не е било достатъчно. Те имат по-искрен копнеж и сега той трябва да бъде удовлетворен чрез техния собствен устремен живот. Родителите също са жадували, но жаждата им не е била толкова интензивна. Но сега, когато децата изпитват огромен копнеж, те трябва да се хранят със своя стремеж и да се жертват за страната си.
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.