Въпрос: Какво е патриотизъм?

Шри Чинмой: Патриотизмът е любов към страната на човека; страната, която му е дала подслон, страната, която го приема за свой собствен син или дъщеря. Патриотизмът е златна възможност за един човек да работи заедно с най-милата си родина. Когато майката и синът работят заедно, те виждат нуждата един от друг. Синът се нуждае от жертвата, съчувствието, любовта и загрижеността на майката; майката се нуждае от героизма, динамизма и силата на волята на сина. Когато всички тези божествени качества се срещнат заедно, страната се превръща в съвършен инструмент на Бог.

Някои страни са възприемани като отечество. В тези случаи мъдростта, висотата, светлината, мирът и блаженството на бащата могат да се срещнат с динамичните качества и безграничната сила на волята на сина. В това време съвършенството изгрява в определената страна. Едновременно и страната, и детето се превръщат в съвършени инструменти, върховни инструменти за проявата на Бог на земята.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 28
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.