Въпрос: Ако обичаме страната си, но живеем някъде другаде, как можем да ? служим?

Шри Чинмой: Ако географското разстояние те разделя от твоята страна, ти можеш да предложиш доброжелателството си на душата на твоята страна. Ти си от Южна Африка. Мислиш ли, че твоето доброжелателство, твоята любов, твоята загриженост във вътрешния свят няма да влязат в душата на Южна Америка? Когато майката е в Индия, а синът е в Америка и работи в офис, в мига, в който той получи писмо от майка си, цялото му лице се променя, цялото му съзнание се променя. Той плува в морето на майчината си обич и любов. Тогава в сърцето му незабавно израства благодарност, той се превръща в самата благодарност. Но дори и да не е получил писмо, колко много пъти съзнанието на неговата майка влиза в него, когато тя мисли за него с безграничната си любов и загриженост. Майката може да е много далеч и да е заета с много неща, но тя постоянно чувства съществуването на сина си вътре в нея.

Ако наистина обичаш страната си, както син обича своята майка, географски ти може да останеш много далеч, но духовно родината ти може да бъде вътре в теб и ти можеш да бъдеш вътре в родината си. Това чувство не е илюзия или плод на въображението. Далеч от това! От вътрешния свят ти си дошъл във външния свят. Когато подхранваш божествена мисъл, светът е божествен. Когато подхранваш небожествена мисъл, светът е небожествен. В мига, в който подхранваш божествена мисъл, ти непременно ще почувстваш твоето съществуване вътре в този свят. В мига, в който помислиш за любовта и загрижеността на своята майка за теб, ти незабавно създаваш свой собствен божествен свят. И вътре в този свят чувстваш съществуването на най-скъпата си майка. А когато майка ти мисли за теб с цялата си обич, любов, загриженост и благословии, тя незабавно създава неин собствен свят, за да можеш ти да съществуваш вътре в сърцето ?.

Не външното местоположение, а вътрешното чувство е това, което е важно. Там, където съществува истинска загриженост, където съществува истинска любов, там връзката на единството, неразделното единство, властва върховно. Синът може да остане в която и да е част на света и майката може да остане в която и да е част на света, но връзката на единството, което е вътре в сърцата им, може да бъде почувствана и използвана във всеки миг. Майката ще види осъществяването на своето съществуване вътре в сина, без значение къде е той. А синът ще чувства успеха си, напредъка си и значението и причината на живота си вътре в своята майка.

Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lmc 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.